Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning efter Årsmötet 2018

Ledamöter
Gudrun Molander, ordförande – telefon 076-113 05 11

Ulla Gabrielsson, vice ordförande – telefon 070-238 21 03

Ulla-Britt Ulander, sekreterare – telefon 070-202 53 76

Jan Dahlin, kassör – telefon 070-329 81 15

Kerstin Hamberg, ledamot 070-521 98 40

Kjell Lagergren, ledamot –  telefon 073-067 09 33

Ulla Nordmark, ledamot – telefon 070-306 23 70

 

Ersättare
Linnéa Henriksson, telefon 070-237 28 99

Kurt Sjöstedt, telefon – 070-238 87 44